Kuźnia Raciborska 2022

Wczoraj rozpoczęły się ćwiczenia trwające 24 godziny, a upamiętniające 30 rocznicę tragicznego pożaru w Kuźni Raciborskiej. Udział w nich brały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego i podkarpackiego.

Miałem okazję uchwycić chwilę wyjazdu kompani małopolskiej, która centrum koncentracji miała w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.