I Manewry Gminy Krzeszowice "Lafarge Dubie 2022"
Ćwiczenia Plutonu Zaopatrzenia Wodnego w Chrzanowie 2022