Ukraina Challenge również w Chrzanowie

Druhowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie zostali wyzwani przez swoich kolegów z Katowic do wykonania zadania. Polega ono na rozwinięciu węży oraz powtórnym ich zwinięciu w sposób alarmowy.

Przedsięwzięcie ma na celu dobrowolną zbiórkę finansową dla Państwowej Służby Ukrainy ds. sytuacji nadzwyczajnych (DSSN).

Jako kolejni, nominację do wykonania zadania otrzymali:

– KP PSP w Oświęcimiu
– JRG 5 Kraków
– JRG 6 Kraków
– OSP Zagórze
– OSP Psary

Wpłacając nawet najmniejszą kwotę, możemy im w tym pomóc.

 
Dane potrzebne do przelewu:
Beneficjent: State Emergency Service of Ukraine
Bank beneficjenta: UKREXIMBANK KYIV
SWIFT: EXBSUAUXXXX
Nr konta beneficjenta – IBAN: UA503223130000025301000000291
Tytuł przelewu: “Donation to the rescuers of Ukraine to eliminate the consequences of military aggression of the Russian Federation”,
co w tłumaczeniu oznacza: Darowizna na rzecz ratowników z Ukrainy w celu likwidacji skutków militarnej agresji Federacji Rosyjskiej.